10/11/2018. La Xarxa Vives d’universitats publica una serie de guías para implementar la perspectiva de género en la docencia e investigación universitaria. D.ª Concepción Torres, abogada y Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante, participa en el proyecto siendo autora de la Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènero de Dret i Criminologia.

Dret i Criminologia

Autora: M. Concepción Torres Díaz (Universitat d’Alacant)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2018
ISBN: 978-84-09-05886-0
DL: CS 1052-2018

Descripció:
La ceguesa al gènere en l’àmbit del dret i la criminologia fa necessària la implementació de la perspectiva de gènere en els estudis universitaris d’aquestes disciplines, tant en el vessant docent i de transferència de coneixement com en el de la recerca.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Dret i Criminologia ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta per redibuixar els esquemes mentals i simbòlics del pensament jurídic que tradicionalment s’han articulat sota premisses, esbiaixades quant al gènere, de neutralitat, objectivitat i imparcialitat.

Más información aquí: https://www.vives.org/serveis/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/dret-i-criminologia/